Z

Teamgericht veilig werken

Training teamgericht veilig werken

Wat is nu grensoverschrijdend gedrag? Welke afspraken zijn er hierover binnen het team? Wat zijn elkaars taken, rollen en kwaliteiten en hoe kan je deze het beste benutten? Na deze training ligt er een plan om op een preventieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Training teamgericht veilig werken

 

Basis training

Teamgericht veilig werken

}

vanaf 1 dagdeel

5 - 12 teamleden

€ 759,- excl BTW per dagdeel

Incompany

Teamgericht veilig werken

Er zijn binnen het team geen duidelijke regels en afspraken als het gaat om de omgang met grensoverschrijdend agressief gedrag. Iedere medewerker heeft eigen waarden en normen als het gaat om grensoverschrijdend agressief gedrag en handelt hier ook naar eigen inzicht naar. De medewerkers kennen elkaars kwaliteiten niet goed en weten deze ook niet te benutten. Ze durven elkaar niet aan te spreken, en durven elkaar geen feedback te geven. Er ligt geen plan over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Duidelijkheid

Het team heeft na deze cursus een duidelijk beeld van wat grensoverschrijdend gedrag is. Ze hebben met elkaar afgesproken hoe ze hier op een juiste manier op reageren. Ze hebben met elkaar de visie besproken en weten deze ook toe te passen. Ze weten welke rollen en taken ze hebben en weten deze ook toe te passen. Ze kunnen op een goede manier elkaar aanspreken op de afspraken en ze kunnen elkaar op een goede manier feedback geven. Er ligt een plan om op een preventieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Leerdoelen

Er ligt een duidelijke visie als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Er zijn afspraken gemaakt, deze staan op papier. De medewerkers kunnen elkaar op een juiste manier aanspreken en feedback geven. De taken en rollen zijn duidelijk. Elkaars kwaliteiten en valkuilen zijn in kaart gebracht en dit is met elkaar gedeeld. Er heerst een veilig werkklimaat waar iedereen zijn eigen rol en taak heeft.

Programma

1. Introductie
2. Wat is grensoverschrijdend gedrag (en hoe zit dat binnen jullie team)
3. Welke visie, afspraken, methodieken zijn er? (en wat moet aangepast worden)
4. Spel: Wie is wie? Wat weten we over elkaar?
5. Welke rollen en taken zijn er
6. Welke kwaliteiten en valkuilen zijn er
7. Oefening: Feedback geven, wat is het en hoe doe je dat?
8. Veilig werken: welke afspraken maken we
9. Hoe nu verder?
10. Evaluatie
11. Afsluiting

Vergelijkbare Trainingen

Basistraining De-escalerend werk met praktijk simulatie

4 dagdelen

A

Verbaal de-escaleren

Voor jouw team ben je op zoek naar een basistraining waar alle aspecten van het de-escaleren van
verbaal grensoverschrijdend gedrag aan bod komen. Naast de theorie wordt ook meteen geoefend met praktijk gerichte casussen. Leren doe je voornamelijk door te oefenen.

Module Persoonlijke veiligheidstechnieken

1 dagdeel

A

Fysieke agressie

Als medewerkers te maken hebben met fysieke agressie moeten ze weten wat ze kunnen doen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Bij deze module leren de cursisten op een simpele en effectieven manier zichzelf te verdedigen.

Module Humane Begeleidings technieken

1 dagdeel

A

Holdingtechnieken

Soms moet je voor de veiligheid van de cliënten of medewerkers, een client vastpakken en vasthouden. Hoe doe je dit op een zo humaan mogelijke manier zodat je de cliënt zo min mogelijk pijn doet? Hoe doe je dit ook combinatie met de nieuwe wet zorg en dwang?

Maak het verschil!

Plan nu je gesprek