Z

Humane begeleidings technieken

Humane begeleidingstechnieken

Het kan niet anders; soms moet je voor de veiligheid van de cliënt of voor die van de medewerkers,
een client vastpakken en vasthouden. Hoe doe je dit op een zo humaan mogelijke manier zodat je de
cliënt zo min mogelijk pijn doet? Hoe doe je dit ook combinatie met de nieuwe wet zorg en dwang?

Humane Begeleidings technieken

 

Module

Humane begeleidingstechnieken

}

1 dagdeel

5 12 cursisten

€ 759,- excl BTW

Incompany

Veilig werken

Het komt binnen het team regelmatig voor dat medewerkers cliënten moeten vast pakken omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving. Vaak weten de medewerkers niet hoe ze dit moeten doen. Ze proberen dit op een zo veilig mogelijke manier te doen, maar lukt dat ook? In verband met de nieuwe wetgeving zorg en dwang moeten holdingtechnieken worden afgebouwd. Hoe kan je dit op een veilige manier doen? Hoe kan je er voor zorgen dat je de cliënt geen pijn doet?

Humane Begeleidings technieken

De medewerkers hebben de handvaten om in teamverband (min 3 personen) de cliënt op een veilige, humaan mogelijke manier vast te pakken en vast te houden. Dit in acht nemen van de wet zorg en dwang. Ze kunnen een cliënt met zo min mogelijk dwang verplaatsen. Mocht er toch ernstig verzet komen waarbij de veiligheid van de medewerker of van de cliënt in gevaar is kunnen ze de cliënt op de grond leggen en deze fixeren totdat hij/zij rustig is. Dit in acht nemen van de wetgeving en op een zo humaan mogelijke manier.

Leerdoelen

Na deze module hebben ze kennis van wat wel mag en wat niet als het gaat om het vastpakken van cliënten. De medewerkers weten hoe ze in teamverband moeten werken. Wie welke rol heeft en hoe ze moeten communiceren. Ze hebben geoefend met verschillende mogelijkheden om de cliënt te verplaatsen van de ene locatie naar een andere. Ze weten hoe ze een cliënt bij verzet op een veilige manier vast moeten pakken. Hoe ze een cliënt naar de grond kunnen brengen en hoe ze een cliënt op de grond kunnen vasthouden. Ze hebben geleerd hoe ze het contact weer moeten herstellen.

Programma

1. Introductie
2. Wetgeving wat mag wel en wat mag niet? (wet zorg en dwang)
3. Teamgericht werken
4. Basis greep
5. Persoon op een veilige manier verplaatsen
6. Hoe breng je iemand naar de grond
7. Grond technieken
8. Herstellen van het contact
9. Evaluatie
10. Afsluiting

Vergelijkbare Trainingen

Basistraining De-escalerend werk met praktijk simulatie

4 dagdelen

A

Verbaal de-escaleren

Voor jouw team ben je op zoek naar een basistraining waar alle aspecten van het de-escaleren van
verbaal grensoverschrijdend gedrag aan bod komen. Naast de theorie wordt ook meteen geoefend met praktijk gerichte casussen. Leren doe je voornamelijk door te oefenen.

Module Persoonlijke veiligheidstechnieken

1 dagdeel

A

Fysieke agressie

Als medewerkers te maken hebben met fysieke agressie moeten ze weten wat ze kunnen doen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Bij deze module leren de cursisten op een simpele en effectieven manier zichzelf te verdedigen.

Basistraining Teamgericht veilig werken

2 dagdelen

A

Samen sterker

Wat is nu grensoverschrijdend gedrag? Welke afspraken zijn er hierover binnen het team? Wat zijn elkaars taken, rollen en kwaliteiten en hoe kan je deze het beste benutten? Na deze training ligt er een plan om op een preventieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Maak het verschil!

Plan nu je gesprek