Z

Intervisie

Ben je met het team op zoek naar verdieping? Wil je het team de kans geven beter met elkaar te communiceren. Wil je de kwaliteit van het werk vergroten. Wil je de medewerkers de mogelijkheid
geven om op een veilige manier reflectie te vragen van hun werk. Neem contact op voor een afspraak.

Intervisie

 

Intervisie

Intervisie

}

minimaal 2 uur per keer

6 -8 Deelnamers

€109,- per uur, excl BTW

Incompany

Intervisie

Ben je met het team op zoek naar verdieping? Wil je het team de kans geven beter met elkaar te communiceren? Wil je de kwaliteit van het werk vergroten? Wil je de medewerkers de mogelijkheid geven om op een veilige manier reflectie te vragen van hun werk?

Oplossingen

Bij intervisie raak je het vermogen tot zelfontwikkeling en wil je het beste bij elkaar naar boven halen. Een intervisie geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat je met collega’s en/of vakgenoten op een laagdrempelige manier de nadruk legt op het vraagstuk. Collega’s leren open vragen te stellen waardoor ze tot een verhelderende oplossing komen. Er ontstaat een sfeer van collegialiteit omdat elke collega iets komt halen en brengen. Intervisie gebeurt altijd volgens een vaste structuur. Hiervoor zijn meerdere methodieken. Tijdens de intervisie wordt gekeken welke methodiek het beste bij de groep past.

Doel

Als de medewerkers geruime tijd intervisie hebben gehad hebben ze een beter inzicht in eigen handelen en denkpatronen. Ze hebben geleerd om op een juiste manier open vragen te stellen en in dialoog te gaan. Ze kunnen verantwoordelijkheid nemen. Ze kunnen feedback geven en ontvangen. Ze leren elkaar beter kennen. De begeleider zorgt voor structuur, veiligheid en sturing van het gesprek.

Vergelijkbare Trainingen

Coaching

Teamgericht of individueel

A

Breed inzetbaar

Een medewerker loopt vast in zijn werk. Hij voelt zich onzeker, hij heeft te veel stress. Of je hebt een medewerker die zich op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Of je hebt een medewerker die moeite heeft met het grensoverschrijdend gedrag van een cliënt. Deze medewerker is op zoek naar handvaten en coaching.

Module Stress
Hantering

1 dagdeel

A

Wat is stress nou echt?

Dagelijks hebben we met stress te maken. De hele dag staan we onder spanning. De druk op de werkvloer neemt toe. Waar komt stress vandaan? Hoe zorg je er voor dat de stress en de agressie de medewerker niet belemmert in het handelen? Hoe kan je er voor zorgen dat medewerkers niet uitvallen met burn-out klachten.

Workshop
De-escalerend werk

1 dagdeel

A

Basiskennis

Korte introductie van wat er allemaal komt kijken bij het de-escaleren van aanvaardbaar en grensoverschrijdend agressief gedrag.  Stresshantering, oorzaken van agressie, soorten agressie, en mogelijke interventies komen kort aan bod.

Maak het verschil!

Plan nu je gesprek