Z

Stresshantering

Wat is stress nou echt?

Dagelijks hebben we met stress te maken. De hele dag staan we onder spanning. De druk op de werkvloer neemt toe. Waar komt stress vandaan? Hoe zorg je ervoor dat stress als gevolg van agressie de medewerker niet belemmert in het handelen? Hoe kan je er voor zorgen dat medewerkers niet uitvallen met burn-out klachten.

Module Stress hantering

 

Basis training

Stresshantering

}

1 dagdeel

5 -12 cursisten

€ 759,- excl BTW

Incompany

Herkennen van stress

Merk je dat je medewerkers onder hoge druk staan? Dat ze vaak erg stressvol overkomen? Dat de balans tussen draagkracht en draaglast niet in evenwicht is? Merk jij dat je medewerkers als ze te maken hebben met moeilijke situaties vastlopen? Of dat stress hun gedrag op een negatieve manier beïnvloedt?

Stresshantering

Het zou fijn zijn als de medewerkers wat meer handvatten hebben om stress bij zichzelf te herkennen. Dat ze ervaren wat stress met ze doet en hoe ze hier het beste op kunnen reageren. Dat ze inzicht hebben in hun coping mechanismen en hoe ze dit kunnen beïnvloeden.

Leerdoelen

Na deze module weet de medewerker wat stress is. Herkent de medewerker de stress eerder bij zichzelf. En heeft de handvatten gekregen om hier op een goede manier mee aan de slag te gaan. De medewerker is bewust bezig met het terug brengen van zijn of haar stress.

Programma

  1. Introductie
  2. Wat is stress?
  3. Waar komt stress vandaan?
  4. Gezonde en ongezonde stress, stressindicatoren, stressfactoren, welke coping
    strategieën zijn er en welke kan je inzetten
  5. Stress oefeningen (herkennen, ervaren, en leren er mee omgaan)
  6. Evaluatie
  7. Afsluiting

Vergelijkbare Trainingen

Basistraining De-escalerend werk met praktijk simulatie

4 dagdelen

A

Verbaal de-escaleren

Voor jouw team ben je op zoek naar een basistraining waar alle aspecten van het de-escaleren van
verbaal grensoverschrijdend gedrag aan bod komen. Naast de theorie wordt ook meteen geoefend met praktijk gerichte casussen. Leren doe je voornamelijk door te oefenen.

Module Persoonlijke veiligheidstechnieken

1 dagdeel

A

Fysieke agressie

Als medewerkers te maken hebben met fysieke agressie moeten ze weten wat ze kunnen doen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Bij deze module leren de cursisten op een simpele en effectieven manier zichzelf te verdedigen.

Module Humane Begeleidings technieken

1 dagdeel

A

Holdingtechnieken

Soms moet je voor de veiligheid van de cliënten of medewerkers, een client vastpakken en vasthouden. Hoe doe je dit op een zo humaan mogelijke manier zodat je de cliënt zo min mogelijk pijn doet? Hoe doe je dit ook combinatie met de nieuwe wet zorg en dwang?

Maak het verschil!

Plan nu je gesprek