Z

Coaching

Individueel

Een medewerker loopt vast in zijn werk. Hij voelt zich onzeker, hij heeft te veel stress. Of je hebt een
medewerker die zich op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Of je hebt een medewerker die
moeite heeft met het grensoverschrijdend gedrag van een cliënt. Deze medewerker is op zoek naar
handvaten en coaching

Coaching

 

Coaching

Coaching

Individueel

€ 109,- per uur

Coaching

Een medewerker loopt vast in zijn werk. Hij voelt zich onzeker, hij heeft te veel stress. Of je hebt een medewerker die zich op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Of je hebt een medewerker die moeite heeft met het grensoverschrijdend gedrag van een cliënt. Deze medewerker is op zoek naar handvaten en coaching.

Doel

Na de coaching voelt de medewerker zich minder onzeker. Hij/zij kent zichzelf beter. Weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Hij heeft inzichten en handvatten gekregen om verder aan de slag te gaan. Door middel van oefeningen is er bewustwording gecreëerd. Deze bewustwording is het begin van verandering.

Nadruk op mogelijkheden

De wortels van de coaching liggen in de positieve Psychologie. Hierbij ligt de nadruk op de mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. Bij coaching ontwikkelen we duurzaam en effectief gedrag en bewustzijn om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te krijgen. Coaching is de meest persoonlijke manier van leren. Het leertraject wordt volledig op de persoonlijkheid en leerbehoefte van de medewerker samengesteld. Persoonlijker kan het niet.

Programma ( Afhankelijk van de vraag)

 • Introductie, kennismaking, verwachtingen
 • Samen een doel formuleren, zo SMART mogelijk (Specifiek Meetbaar, Attractief, Realistisch
  en Tijdgebonden)
 • Afspraken rondom de duur en de kosten van het traject
 • Aantal individuele coachbijeenkomsten. Met bijvoorbeeld:
  – Luisteren, je verhaal samen te vatten, en door te vragen. Vragenstellen zonder invulling
  te geven
  – Oefeningen te doen die je inzicht geven in je kwaliteiten en valkuilen
  – Oefeningen te doen die je zelf kan doen om stress te verminderen
  – Oefeningen te doen die je zelfvertrouwen kunnen vergroten
  – Dmv vragen inzichten te geven in jouw routines en kaders en jou te motiveren deze los te
  laten
 • Afsluiten en Evaluatie

Individueel of teamgericht

Hierboven gaat het vooral om individuele coaching. Teamcoaching is natuurlijk ook mogelijk. Er wordt vooraf een plan van aanpak gemaakt. Een teamcoachingstraject duurt meestal meerdere dagdelen. Dit word op maat gemaakt.

Vergelijkbare Trainingen

Intervisie

Teamgericht

A

Reflecteren

Ben je met het team op zoek naar verdieping? Wil je het team de kans geven beter met elkaar te communiceren. Wil je de kwaliteit van het werk vergroten. Wil je de medewerkers de mogelijkheid geven om op een veilige manier reflectie te vragen van hun werk. 

Module Persoonlijke veiligheidstechnieken

1 dagdeel

A

Fysieke agressie

Als medewerkers te maken hebben met fysieke agressie moeten ze weten wat ze kunnen doen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Bij deze module leren de cursisten op een simpele en effectieven manier zichzelf te verdedigen.

Module Stress
Hantering

1 dagdeel

A

Wat is stress nou echt?

Dagelijks hebben we met stress te maken. De hele dag staan we onder spanning. De druk op de werkvloer neemt toe. Waar komt stress vandaan? Hoe zorg je er voor dat de stress en de agressie de medewerker niet belemmert in het handelen? Hoe kan je er voor zorgen dat medewerkers niet uitvallen met burn-out klachten.

Maak het verschil!

Plan nu je gesprek