Z

Training & Coaching voor professionals en teams in de zorg en dienstverlening

Stresshantering
Omgaan met agressie
Persoonlijke ontwikkeling
Teamcoaching volgens de Deep Democracy methode

Incompany trainingen voor Zorgprofessionals en teams

N

Zorgt dat je sterk staat!

In de zorg hebben we regelmatig te maken met agressief gedrag. Hier kun je je behoorlijk onzeker over voelen. Soms lijkt het alsof je alsmaar de verkeerde dingen zegt. Je weet niet hoe je moet reageren en de druk kan soms behoorlijk oplopen

N

Draaglast en draagkracht in balans

Het is in deze hectische maatschappij steeds lastiger om een goede balans te vinden tussen werk en privé. We zijn tegenwoordig altijd bereikbaar. De druk om te presteren neemt toe. Het evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht moet weer in balans zijn.

Succesvolle Trainingen voor een beter werkklimaat

1. De-escalerend werk met praktijk simulatie

Basistraining 4 dagdelen

A

Verbaal de-escaleren

Voor jouw team ben je op zoek naar een basistraining waar alle aspecten van het de-escaleren van
verbaal grensoverschrijdend gedrag aan bod komen. Naast de theorie wordt ook meteen geoefend met praktijk gerichte casussen. Leren doe je voornamelijk door te oefenen.

2. Teamcoaching & Deep Demorcacy

Vanaf 1 dagdeel

A

Teamcoaching

Loopt jouw team vast in de samenwerking met elkaar? Merk je dat er veel subgroepjes zijn en dat in het team veel geroddeld wordt? Of is er zelfs verzet tegen beslissingen? Wordt er in jouw team uitgesproken wat gezegd moet worden? Merk je dat er geen gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten? Wil jij met jouw team aan de slag gaan om dit te verbeteren?

3. Stresshantering

Module 1 dagdeel

A

Wat is stress nou echt?

Dagelijks hebben we met stress te maken. De hele dag staan we onder spanning. De druk op de werkvloer neemt toe. Waar komt stress vandaan? Hoe zorg je er voor dat de stress en de agressie de medewerker niet belemmert in het handelen? Hoe kan je er voor zorgen dat medewerkers niet uitvallen met burn-out klachten.

4. Workshop De-escalerend werk

Module 1 dagdeel

A

Basiskennis

Ruime inkijk bij wat er komt kijken bij het de-escaleren van onaanvaardbaar en grensoverschrijdend agressief gedrag.  Stresshantering, oorzaken van agressie, soorten agressie, en mogelijke interventies komen kort aan bod.

5. Persoonlijke veiligheidstechnieken

Module 1 dagdeel

A

Fysieke agressie

Als medewerkers te maken hebben met fysieke agressie moeten ze weten wat ze kunnen doen. Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Bij deze module leren de cursisten op een simpele en effectieven manier zichzelf te verdedigen.

6. Humane Begeleidingstechnieken

Module 1 dagdeel

A

Holdingtechnieken in de hand

Soms moet je voor de veiligheid van de cliënten of medewerkers, een client vastpakken en vasthouden. Hoe doe je dit op een zo humaan mogelijke manier zodat je de cliënt zo min mogelijk pijn doet? Hoe doe je dit ook combinatie met de nieuwe wet zorg en dwang?

7. Follow-up Trainingen

Up-to-date vanaf 1 dagdeel

A

Haal meer uit je zorgkracht

Je medewerkers hebben in het verleden een module of basis training gevolgd. Je vindt dat ze weer scholing nodig hebben omdat er een aantal dingen zijn veranderd. Of je medewerkers hebben een aantal casussen waar ze tegen aan lopen. Ze hebben behoefte om hier mee te gaan oefenen. Met deze follow-up is de medewerker weer helemaal op de hoogte.

8. Coaching

Breed inzetbaar Teamgericht of individueel

A

Wie sterk staat, zorgt beter

Een medewerker loopt vast in zijn werk. Hij voelt zich onzeker, hij heeft te veel stress. Of je hebt een medewerker die zich op persoonlijk vlak verder wil ontwikkelen. Of je hebt een medewerker die moeite heeft met het grensoverschrijdend gedrag van een cliënt. Deze medewerker is op zoek naar handvatten en coaching.

9. Training Teamgericht veilig werken

Basistraining 2 dagdelen

A

Samen sterker

Wat is nu grensoverschrijdend gedrag? Welke afspraken zijn er hierover binnen het team? Wat zijn elkaars taken, rollen en kwaliteiten en hoe kan je deze het beste benutten? Na deze training ligt er een plan om op een preventieve manier om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

10. Intervisie

Teamgericht

A

Reflecteren

Ben je met het team op zoek naar verdieping? Wil je het team de kans geven beter met elkaar te communiceren. Wil je de kwaliteit van het werk vergroten. Wil je de medewerkers de mogelijkheid geven om op een veilige manier reflectie te vragen van hun werk. 

11. Op-maat

Maatwerk Teamgericht of individueel

A

De perfecte match, hier kan alles!

Loopt het team op de woning vast met een cliënt? Heb je het idee dat er technieken worden gebruikt die niet humaan zijn? Zit je met je handen in het haar met betrekking tot het gedrag van de cliënt? Lopen je medewerkers kans op ernstig letsel omdat ze niet weten hoe ze met bepaald
grensoverschrijdend gedrag om moeten gaan?

Sterkmaker in zorg

Het is mijn missie om mensen te helpen weerbaarder te worden. Tijdens mijn werk bij verschillende zorginstellingen kreeg ik steeds vaker te maken met agressie en geweld tussen medewerkers en cliënten.

Iedereen wordt er beter van

Het voelde als mijn taak om hier wat mee te doen. Ik ging me verdiepen in de manier waarop je het leven van mensen kunt verbeteren tijdens stressvolle situaties.

Matthijs Dagelet
Eigenaar, Dag! Zorgprofessional
Trainer & Coach

“Als Programmacoördinator vond ik het erg waardevol om als groep stil te staan bij hoe met dreigende agressie wordt omgegaan in de dagelijkse praktijk. Deze vorming doet mij nog verder reflecteren over mijn eigen bejegeningstijl bij dreigende escalatie”

– Coördinator, Programma coördinator,
Psychiatrisch Zorgcentrum Rekum

 

“Het oefenen met de acteur en de praktijk situaties werden zeer goed neergezet. Het zorgde voor bewustwording van mijn eigen houding. De theorie met het schema ABCD is ook erg zinvol!”

– Begeleider, PSW

“ Veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en hoe wel/niet te handelen. Goed gedaan!”

– Maks

“Fijn dat Matthijs vanuit de praktijk ervaring heeft waardoor hij het juiste gevoel erin kan brengen. Hij weet wat wij meemaken”

– Saffier

Maak ook het verschil!

Plan nu je gesprek